Onze Missie

 

Onze missie is het leveren van hoge kwaliteit, gepersonaliseerde zorg aan de patiënten met onze kennis van Oosterse en Westerse geneeskunde. Wij begeleiden patiënten met verschillende culturele achtergronden met respect voor de verschillen in opvattingen, waarden en attitudes. Ons uitgangspunt is dat de persoon zelf leidend is en bij ieder individu behoefte heeft aan een andere manier van therapie. Dit doen we door de lichamelijke en psychische klachten in kaart te brengen en samen met de patiënt uit te zoeken in welke situatie hij/zij terecht is gekomen, waar precies de knelpunten zitten en een manier te kiezen om deze knelpunten aan te pakken. Wij streven ernaar transparant en doelgericht te werken. Wij motiveren mensen op professionele wijze om hun doelen te bereiken en zelfstandig te worden.

Onze Visie  

 

De begeleiding is gericht op zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Wij willen mensen helpen om een hogere kwaliteit van leven te hebben.

Wij hebben de ambitie om bij te dragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen en om mensen de juiste persoonsgerichte zorg te bieden. De komende jaren willen we in ieder geval de volgende hoogwaardige diensten aanbieden:

 • een veilige intermenselijke relatie.
 • een kwaliteitsvolle behandeling bieden.
 • wederzijds respect.
 • inzet om samen alle cliënten te helpen hun doelen te bereiken.
 • professionele en ethische normen.


Kernwaarden


Deze kernwaarden vormen onze identiteit:

Mededogen, respect, evidence-based behandelingen, betrokkenheid, vertrouwelijkheid en privacy, integriteit, professioneel, zorgzaam, cliëntgericht, maatschappelijk verantwoord, samen, verbindend en betrokken.

ruimte-praktijk-1
ruimte-praktijk-2

Kwaliteitsstatuut


Praktijk LifEm beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut volgens de geldende norm (te downloaden ter inzage). Het kwaliteitsstatuut geeft onder andere informatie over hoe een behandeltraject is opgebouwd, welke zorg geleverd wordt, de fases van aanmelding tot afronding en hoe de diagnostiek en behandeling er uit zien. 

Professioneel statuut


Praktijk LifEm beschikt over een goedgekeurd professioneel statuut volgens de geldende norm (te downloaden ter inzage). Dit document geeft onder andere informatie over onze uitgangspunten, de juridische kaders en verantwoordelijkheden en verhoudingen tussen partijen. 

Erkend leerbedrijf


Praktijk LifEm is vanuit de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen.

  Aangesloten Beroepsverenigingen en Klachtencommissie 


  Praktijk LifEm is aangesloten bij Zhong en KAB (registratienummer 2019027). Meer informatie kunt u vinden op de website van Zhong en op de website van KAB. Zhong is de Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). De beroepsvereniging Zhong heeft als doelstelling het bevorderen en bewaken van de kwaliteitseisen die aan haar therapeuten worden gesteld. De KAB daarnaast is opgericht door een aantal beroepsverenigingen uit het complementaire veld als klachtencommissie (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). De KAB is goede kwaliteitswaarborging een onderscheidende tussenpersoon die een stevige onderhandelingspositie inneemt naar stakeholders, waaronder gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid, om de belangen te behartigen van de aangesloten verenigingen. Daarnaast waarborgt het KAB het klachtrecht van cliënten.

   Algemene Voorwaarden & Privacybeleid


   De algemene voorwaarden en privacybeleid van praktijk lifEm zijn tot stand gekomen gebaseerd op de beroepscode, de protocollen en Richtlijnen van de aangesloten (beroeps)verenigingen, de consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz. De algemene voorwaarden en privacybeleid zijn van toepassing op cliënten die in behandeling zijn bij praktijk LifEm. In deze documenten (hieronder te downloaden ter inzage) is onder andere uitgebreid beschreven wat onze werkwijze is en hoe praktijk LifEm vertrouwelijk omgaat met uw privacy, waaronder uw persoonlijke gegevens. Daarnaast wordt er binnen Praktijk LifEm aan de meldcode gehouden van de LVVP. Ook dit document is te downloaden hieronder.

   Samenvatting

    

   Voor een beknopte samenvatting van de algemene informatie van praktijk LifEm, zie de folder van de praktijk. De folder van de praktijk is hieronder te downloaden ter inzage.

   Contact

   Telefoon       : 010 - 26 13 365

   E-mailadres  : info@praktijklifem.nl

   Volg Ons

   Werkuren

   Maandag      09.00 – 18.00
   Dinsdag        09.00 – 18.00
   Woensdag    09.00 – 18.00
   Donderdag   09.00 – 18.00
   Vrijdag            09.00 – 18.00
   Zaterdag        Gesloten
   Zondag           Gesloten